Your address will show here +12 34 56 78
Obsługa

Prostota obsługi

Doświadczenie w zakresie współpracy z Instalatorami, pozwoliło nam wyciągnąć pewne wnioski. Koniec z zawiłym procesem konfiguracji systemu. Wbudowany asystent instalacji i użytkownika pozwalają na sprawną konfigurację wszystkich parametrów pracy instalacji hydraulicznej. Koncentracja na prostocie obsługi panelu wyświetlacza. Intuicyjne sterowanie harmonogramami pracy urządzeń. Tygodniowe programy czasowe dla źródła ciepła oraz obiegów grzewczych, ładowania zasobnika ciepłej wody, obiegu cyrkulacji oraz systemu wentylacji. Użytkownik decyduje w jakich godzinach, a w zakresie działania pomp ciepła i kotłów elektrycznych - w jakiej taryfie energetycznej system pracuje. Prosta aktualizacja oprogramowania za pomocą karty MicroSD.

Prostota obsługi